środa, 19, grudzień 2018 roku
kat3 miasta25 100tys 00017 banner bieg 2018  kat4 biegi duze 00016 
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Regulamin Biegu dla Dzieci - rocznik 2006 i młodsi

2 września (niedziela) - START godz. 15.00

teren Plantów przy C.H. GALENA

 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w Biegu dla Dzieci do lat 12 lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy

 

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
Centrum Handlowe „Galena” w Jaworznie

Kategorie wiekowe
(Osobna klasyfikacja dziewcząt i chłopców).
I kat. K i M - 2012 i młodsi - 150 m
II kat. K i M - 2010-2011 - 350 m
III kat. K i M - 2008-2009 - 650 m
IV kat. K i M - 2006-2007 - 750 m
Zawodnicy z miejsc I-III otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Biuro zawodów czynne dnia 2 września (niedziela) 2018r., od godz. 12.45 przed CH "Galena".

Start i meta przed Centrum Handlowym „Galena”. Trasa biegu - planty przy Galenie.

Zapisu może dokonać zawodnik osobiście w obecności prawnego opiekuna za okazaniem legitymacji szkolnej.
Dla pierwszych
500 zgłoszonych do biegu organizator zapewnia okolicznościowe koszulki, w których zawodnicy są zobowiązani wystartować. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez CH Galena. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal i upominek. Przy zgłoszeniu do biegu nie pobiera się wpisowego. Do biegu dzieci organizator nie przyjmuje wcześniejszych zgłoszeń.

Uwaga!!! Organizator nie zezwala na pomoc dzieciom uczestniczącym w biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

 

Program imprezy:

12.45 - otwarcie biura zawodów

14.45 - zamknięcie biura zawodów

15.00 - start biegu od najmłodszej kategorii

           (w przypadku większej liczby zawodników start kategorii wiekowych podzielony na serie)

ok 17.30 - zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

 

Postanowienia końcowe:

1. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


 

PODSUMOWANIE BIEGU ORAZ WYNIKI - ROK 2018

 

 

RODO

· Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

· Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub pocztą tradycyjną na adres 
  Administratora z dopiskiem „IOD"

· Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia
  zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

· Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności MCKIS,
  z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679

· Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku
  kalendarzowego, w którym zostały pozyskane

· Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie
  to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są
  niezgodnie z obowiązującym prawem.

· Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości
  wzięcia udziału w imprezie

- Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty
  statutowej działalności, przez Organizatora.

TRASA

trasa 2018

 

 

 

 MG 9037

  MG 9047

 

 

 

 

 

 

 

 

 MG 9182

 MG 9053