środa, 19, grudzień 2018 roku
kat3 miasta25 100tys 00017 banner bieg 2018  kat4 biegi duze 00016 
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

 

Regulamin Biegu głównego - 15 km

oraz Biegu rekreacyjnego - 9 km:

ORGANIZATOR:
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
ul.Krakowska 8
43-600 Jaworzno
tel.(032)7451030 w.80, fax(032)6141767

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Trasa biegu głównego
Dystans 15 km i 9 km, nawierzchnia 100% asfalt, zróżnicowana konfiguracja trasy.
Na 4, 5, 9 i 13 km ustawiony zostanie punkt odżywiania (woda mineralna niegazowana). Ze względu na układ komunikacyjny miasta każdego zawodnika w biegu 15 km obowiązuje limit pokonania trasy: na 7km- 50 min., na 15km- 2 godz. W Biegu rekreacyjnym 9 km limit na jego ukończenie wynosi 2 godz. Zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest już uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

Program szczegółowy
12.00 - otwarcie biura zawodów 15km i 9km (biuro mieścić się będzie na Stadionie Miejskim "Victoria" ul. Krakowska 8)
15.45 - zamknięcie biura zawodów
15.55 - powitanie zawodników na linii startu
16.00 - start biegu głównego 15 km i 9 km
ok.18.30 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego 15 km i rekreacyjnego 9 km,          
ok.19.00 - konkurs z nagrodami. 

Klasyfikacja
1.Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych
Mężczyźni                                      Kobiety
M16 16-19 lat        (2002-99)       K16 16-29 lat        (2002-89)
M20 20-29 lat        (1998-89)       K30 30-39 lat        (1988-79)
M30 30-39 lat        (1988-79)       K40 40-49 lat        (1978-69)
M40 40-49 lat        (1978-69)       K50 50-59 lat        (1968-59)
M50 50-59 lat        (1968-59)       K60 60 lat i więcej (1958 i starsze)
M60 60-69 lat        (1958-49)
M70 70 lat i więcej (1948 i starsi)


2. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu.

Każdy niepełnosprawny, by zostać zakwalifikowanym do tej grupy ma obowiązek okazania w biurze zawodów oryginału orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o symbolu 05-R, który jest wydawany przez Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Organizator nie dopuszcza do startu wózków.

3.Klasyfikacja mieszkańców Jaworzna K i M miejsca od I-VI (tylko z udokumentowanym zameldowaniem - dowód osobisty lub prawo jazdy).


Pomiar czasu
W 23. Międzynarodowym Biegu Ulicznym 15 km i 9 km pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie prowadzony przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki - zabrania się jakiejkolwiek w nim modyfikacji. Posiadanie CHIPA jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

 Nagrody - dystans 15 km
-mężczyźni- klasyfikacja generalna- miejsca I-VI (1400,-, 1200,-, 1000,-, 800,-, 600,-, 400,-), puchary
-kobiety- klasyfikacja generalna- miejsca I-IV (1400,-, 1200,-, 1000,-, 800,-)
-w kategoriach wiekowych K i M- miejsca I-III (300,-, 250,-, 200,-)
-w kategorii niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu- miejsca I-IV (250,-, 250,- 250, - 200)
-w kategorii mieszkańcy Jaworzna K i M - miejsca I-VI (250,- 200,- 150,- 100,- 100,-100,-), puchary                                               

Nagrody - Bieg rekreacyjny 9 km
- mężczyźni - klasyfikacja generalna miejsca I - III - puchary
- kobiety - klasyfikacja generalna miejsca I- III - puchary

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
Od nagród powyżej 760 zł organizator potrąci 10% ryczałtowego podatku dochodowego. Zwycięzcy klasyfikacji generalnych kobiet i mężczyzn oraz kategorii mieszkanek i mieszkańców Jaworzna otrzymają pamiątkowe puchary.

Wszyscy uczestnicy Biegu 15 km i Rekreacyjnego 9 km będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody rzeczowe. 

Zasady uczestnictwa w biegu 15 km i 9 km:

-w 23. Biegu Ulicznym organizator wprowadza limit startujących - 800 zawodników (dystans 15 km) i 200 zawodników (dystans 9 km),

-do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 16-ty rok życia,

-zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu,

-uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci,                                        

-przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność,                                                                                                                         

-pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje do  jego przestrzegania,                                                                                                                            

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 1 września. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa,                      

- bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu,       

-uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, 

-każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,                    

-zawodnik, który nie mieści się w limicie ma obowiązek na polecenie sędziego oddać numer startowy. Po oddaniu numeru może kontynuować bieg, ale tylko po chodniku zgodnie z zasadami ruchu pieszych i od tego momentu nie jest uczestnikiem biegu lecz pieszym. Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.                    

Opłata startowa
Opłata startowa w obydwu biegach wynosi 40 ,-zł., i obowiązuje do dnia 24 sierpnia 2018r. Po tym terminie opłata wynosi 60,- zł., i można ją uregulować jedynie w dniu imprezy, w biurze zawodów. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej. Opłatę startową należy wnieść drogą elektroniczną on-line jako finalizacja zapisu do biegu. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Chęć otrzymania faktury prosimy potwierdzać przy internetowej rejestracji. Nie ma możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.   

W ramach opłaty startowej zawodnik biegu 15 km i 9 km otrzymuje:

- okolicznościowy medal,

- koszulkę techniczną ( zgłoszeni do 24 sierpnia ),

- numer startowy,

- obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu,

- wodę mineralną na trasie oraz mecie,

- posiłek,

- logistykę zaplecza przed i po biegu,

- SMS z uzyskanym wynikiem biegu ( po podaniu numeru telefonu przy zgłoszeniu ),

- imienny certyfikat ukończenia biegu ( do pobrania ze strony organizatora ),

- możliwość wzięcia udziału w konkursie, w którym do wygrania będą nagrody rzeczowe.
                   

 Zgłoszenia

- elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 5 marca 2018.

- zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres organizatora do dnia 24 sierpnia do godz. 24.00 poprzez strony www.mckis.jaw.pl,www.datasport.pl lub www.maratonypolskie.pl,                                                                                     

- w przypadku osiągnięcia przed 24 sierpnia limitu 800 uczestników w biegu 15 km i 200 uczestników w biegu 9 km panel zgłoszeń zostanie zamknięty. W ww. sytuacji nie będzie możliwości zgłoszenia w dniu biegu, 

- dla zgłaszających się w dniu biegu organizator nie zapewnia koszulki technicznej.

- wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach www.mckis.jaw.pl, www.maratonypolskie.pl, i www.datasport.pl

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.